زمان
 شروع
بالاخره راه افتاد

کسی چه میدونه کجا میره یا بدست کی میرسه

یا حتی در چه زمانی یا به چه زبانی همسان میشه

فعلا برای من فقط مهم اینه

که شروع میشه

همین

|+| نوشته شده توسط ناشناس در  |
 
 
بالا